# فیلم آموزشی غرفه نمایشگاهی کمپانی آستم - آزادمد

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

معرفی مش های تیتانیومی آستم

غرفه نمایشگاهی کمپانی آستم

کمپانی آستم اولین تولید کننده ایمپلنت در آسیا می باشد

ثبت دیدگاه شما

سیزده منهای دو برابر است با :