جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی سینوس لیفت با استفاده از Las Kit

کیت سینوس لیفت به روش بسته

کیت سینوس لیفت به روش بسته

ثبت دیدگاه شما

نوزده به اضافه سه برابر است با :