جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی سینوس لیفت با استفاده از Las Kit

کیت سینوس لیفت به روش باز

کیت سینوس لیفت به روش باز

ثبت دیدگاه شما

هجده به اضافه چهار برابر است با :