جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جراحی با کیت Guide

EssetKit

bone expender for narrow ridge

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

پنج به اضافه پنج برابر است با :