جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی زنده با کیت پارالل

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

جراحی زنده جایگذاری فیکسچر و استفاده از مش تیتانیومی

جراحی زنده - MS Imlant

جراحی زنده - MS Imlant

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

نوزده به اضافه سه برابر است با :