جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی زنده سینوس لیفت

سیستم ایمپلنت Osstem جراحی Flapless

سیستم ایمپلنت Osstem جراحی Flapless

ثبت دیدگاه شما

دو ضربدر پنج برابر است با :