# فیلم آموزشی جراحی زنده سینوس لیفت - آزادمد

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز(فیلم)

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی زنده سینوس لیفت

جراحی زنده سینوس لیفت (ایمپلنت)

ثبت دیدگاه شما

نوزده منهای پنج برابر است با :