غرفه نمایشگاهی کمپانی آستم

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

نحوه استفاده از کیت Bone Screw

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

معرفی مش های تیتانیومی آستم

معرفی مش های تیتانیومی آستم

ثبت دیدگاه شما

سه به اضافه چهارده برابر است با :