لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

ScrewRemoval-Using an SR drill(راهنمای استفاده از کیت)

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

Screw Removal - Using an SR tip (راهنمای استفاده از کیت)

Screw Removal - Using an SR tip(راهنمای استفاده از کیت)

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

پنج به اضافه پنج برابر است با :
local_grocery_store