لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

روکش زیرکونیا

مراحل ساخت روکش زیرکونیا

جایگذاری روکش زیرکونیا

نتایج استفاده از روکش زیرکونیا

تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه

تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

پنج به اضافه پنج برابر است با :
local_grocery_store