لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

نمایشگاههای دندانپزشکی دنیا تا پایان سال میلادی 2015

1394/06/09

سالیانه بیش از 30 نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی در دنیا برگزار می شود

نمایشگاههای دندانپزشکی دنیا تا پایان سال میلادی 2015

نمایشگاههای دندانپزشکی دنیا تا پایان سال میلادی

Date Event Location Website / Organizer

CEDE Poznan www.cede.pl

FDI World Dental Congress Bangkok www.fdiworldental.org

Dentalexpo Moskau www.dental-expo.com

Dentech Shanghai www.dentech.com.cn

APDESP Expolab Sao Paulo APDESP

BDIA Dental Showcase Birmingham www.dentalshowcase.com
BDIA

ADA Annual Session Washington DC www.ada.org
American Dental Association

Swedental Goteborg www.swedental.org
stockholmsmassan

ADF Paris www.adf.asso.fr
Association Dentaire francaise

GNYDM New York www.gnydm.com
Greater New York Dental Meeting
نمایشگاه دندانپزشکی
local_grocery_store