لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

شرکت آزاد تجارت پارس حامی همایش فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

1396/07/17

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نظر دارد همایشی با نام "بیست سال و اندی پیش" برگزار کند که در این همایش از اساتید گرانقدر و گرانمایه دهه هفتاد قدر دانی و تشکر می شود.

شرکت آزاد تجارت پارس حامی همایش فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شرکت آزاد تجارت پارس حامی همایش فارغ التحصیلان دانشکده مدیرت دانشگاه تهران

دانشکده مدیرت دانشگاه تهران در نظر دارد همایشی با نام "بیست سال و اندی پیش" برگزار کند که در این همایش از اساتید گرانقدر و گرانمایه دهه هفتاد قدر دانی و تشکر می شود.
به همین منظور شرکت آزاد تجارت پارس به مدیرت جناب آقای مهندس علیرضا عباسی یک از حامیان این همایش می باشد.
این همایش در 20 مهرماه 1396 در تالار الغدیر دانشکده دانشگاه تهران برگزار می گردد.


rafigh70.ir

نمایشگاه
local_grocery_store