لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

پس از کشیدن دندان، چه اتفاقی برای دندانتان می افتد؟

1396/11/01

تا کنون این سوال برایتان پیش آمده است که پس از کشیدن دندان توسط دندانپزشک، چه اتفاقی برای دندانتان می افتد؟ وقتی دندان از دهان خارج میشود، دیگر جای خاصی ندارد. برخی روشهای دور انداختن دندان، هزینه دارد، برخی دیگر سود کمی برای دندانپزشک فراهم می آورد و برخی روشها کمی عجیب هستند.

پس از کشیدن دندان، چه اتفاقی برای دندانتان می افتد؟

سفر دندان پس از خارج شدن از بدن شما

وقتی دندان کشیده میشود، دندانپزشک معمولا آن را روی سینی کنار صندلی دندانپزشکی میگذارد. بسیاری از مردم فکر میکنند دندانی که خارج شده، به آخر راه رسیده است اما برای برخی، تازه اول راه است.

 1. سوزانده شدن همراه با پسماندهای بیمارستانی مطابق استاندارد پاتوژن خون بَرد OSHA، دندان کشیده شده باید در ظرف حاوی پسماندهای خطرناک قرار بگیرد. پس از آن دندان معمولا توسط شرکت مدیریت پسماندهای بیمارستانی برده میشود و سپس آنها را با سایر پسماندهای بیمارستانی میسوزانند. معمولا دندانی که هیچ فلزی به واسطه کارهای دندانپزشکی ندارد، برای سوزانده شدن به اجاق میرود. اگر دندان حاوی فلز باشد، احتمالا یکی از دو مسیر دیگر را طی میکند:
  • انتقال به مرکز بازیافت فلزات اگر دندان کشیده شده پر شدگی آمالگام داشته باشد، سوزاندن آن موجب آزاد شدن جیوه و وارد شدن این گاز سمی به اتمسفر میشود. به همین علت مقررات معمولا اجازه نمیدهند دندان حاوی آمالگام سوزانده شود بلکه باید به مرکز ویژه بازیافت منتقل شود تا آمالگام آن پیش از انهدام دندان، خارج شود.
  • انتقال به خریدار ضایعات فلزی دندانپزشکی صنعت ضایعات فلزی به خوبی شناخته شده نیست. اگر دندان شما ترمیم های آزمایشگاهی داشته باشد، دندانپزشک میتواند آنها را نگه داشته و به خریدار ضایعات دندانپزشکی بدهد تا فلز آن را ذوب کرده و آزمایش کند و وجه آن را به پزشک بپردازد.
 2. نگهداری توسط بیمار با این که برخی دندانپزشکان تمایلی به این کار ندارند اما هیچ مقرراتی وجود ندارد که مانع بازگرداندن دندان کشیده شده بیمار به وی شود و هیچ سازمانهای نظارتی ممانعتی برای این کار در نظر نگرفته است.
 3. استفاده برای اهداف آموزشی برخی از دندانها ممکن است به بیمارستان اهدا شوند. بسیاری از دندانپزشکان، دندان کشیده شده را نگه میدارند تا آن را برای آموزش استفاده کنند یا به دانشگاه اهدا کنند.
 4. استفاده برای اهداف پژوهشی برخی شرکتهای تحقیقاتی همیشه به دنبال بهترین روش پر شدگی و روکش برای دندان و یافتن راههایی برای مقاوم کردن دندان به پوسیدگی و مطالعه بر روی واکنش دندان به نیروهای مختلف و بسیاری از موارد دیگر هستند. برای بررسی و مطالعه مسائل مربوط به دندان، بهترین کار استفاده از دندان واقعی است.
 5. مزایده دندان این کم احتمال ترین مسیر یک دندانِ کشیده شده است و تنها در مواردی که بیمار فرد مشهوری باشد، چنین مسیری معنی پیدا میکند.
 6. نگهداری به عنوان نشان افتخار
  پینلس پارکر دندانپزشکی بود که حدود صد سال پیش زندگی میکرد. او زمانی 357 دندان را در یک روز کشید و آنها را به عنوان گردنبند به نخ کشید و دور گردن انداخت. همچنین ظرف بزرگی از دندانهایی داشت که طی سالها طبابت کشیده بود و آن را با خود به سخنرانیهای بهداشت دهان و دندان میبرد. این ظرف دندان در موزه تاریخ دندانپزشکی دانشگاه تمپل نگهداری میشود. اگر چه این کار امروزه نادر است اما برخی دندانپزشکها در برخی کشورها هنوز چنین کاری را انجام میدهند. تصویر پایین مربوط به دندانپزشک خیابانی در مراکش است که دندانهایی را که کشیده و دندانهای مصنوعی را که آماده کرده تا در دهان بیماران آینده خود بگذارد، به نمایش گذاشته است.
دندان،دندانپزشکی،آمالگام
local_grocery_store