لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

فهرست شرکت های تخصیص و تأمین ارز شده حوزه دندانپزشکی

1397/05/29

اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر کرد

فهرست شرکت های تخصیص و تأمین ارز شده حوزه دندانپزشکی

اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر کرد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر محمد مهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست شرکت های تأمین کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی که تا پایان تیرماه سال 1397 عملیات تخصیص و تأمین ارز آن ها انجام پذیرفته است، جهت اطلاع عموم به شرح ذیل منتشر می گردد


فهرست شرکت هاي دندانپزشکی که تا پایان تیرماه 1397 تخصیص و تأمین ارز شده اند
ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت
1 آبا پزشک ابزار 37 رادکیان طب
2 آداك راد 38 دانش طب امروز
3 آران دندان طب 39 دایو پارس
4 آرمان درمان پارسیان 40 درسان طب
5 آرمان طبیعت سبز پویا 41 درمان یاب سلامت
6 آروند فن پارس 42 دندان طب تیروژ
7 آریا سپاهان آزمان 43 دندان طب دریا
8 آریا نوید پایا 44 دندان طب سورنا
9 آریا پردیس درمان 45 دندان طب کلان
10 آزاد تجارت پارس 46 دوان تک طب
11 آسا اونیک 47 دیار تجهیز
12 آسیا شیمی طب 48 مروارید سپید مانا
13 آسیا طب دندان 49 مزدا طب شکیبا
14 آپاداناتک 50 مهر تابان طب
15 ابزار طب آسمان 51 آرین درمان
16 اشترومن خاورمیانه 52 فرادید دانش ارشی
17 اعتماد تجارت کیهان 53 نت تهران
18 اقلیم دانش 54 نوآوران طب فردا
19 اکسون دي الکتریک 55 نگین پارسیان طب
20 ایران آیرون 56 نیک درمان آسیا
21 مروابن 57 نیک نام طب آینده
22 خسرو مدیسا طب 58 پایا دندان پیشرو
23 نیشام اریانا 59 پرتو طب کارمانی
24 کاظمینی 60 رامان دندان طب ارس
25 بایودنتا 61 سینا مد کال
26 بن آفرین پیوند 62 صبا تجارت مطمئن
27 راسم 63 صبا نام آوران پرشین
28 تجهیز طب اثر 64 دریاب
29 دوستکام 65 طب تصویر پارسیان
30 پویان طب نور 66 ماهان طب آریان دندان
31 تدارکات بهداشت عظیم 67 عصر نوین
32 تصویر طب هامرز 68 قاسم پور
33 تمهید طب 69 کاوه پارسیان طب
34 تهران اتکال 70 گل طب البرز
35 ملورین 71 گنجینه تجهیز بهروز
36 هودیان
ارز،دندانپزشکی
local_grocery_store