لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

فهرست مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز نرخ رسمی

1397/05/29

فهرست مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز نرخ رسمی به صورت ذیل می باشد

فهرست مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز نرخ رسمی

فهرست مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز نرخ رسمی

گروه اندو

مصرفی اندو
آرسی پرپ RC-Prep 2040 30064090 30064070
کلسیم هیدروکساید Multi Cal 2080 30064090 30064079
کن کاغذي Paper Point 2075 30064090 30064072
سیلر Siler 2076 30064010 0
گوتا پرکا Gutta Percha 2078 30064090 30064073
فایل دستی Dental Hand Instruments Endodontic 4415 90184103
فایل روتاري Dental Rotary Instruments Endodontic 4416 90184103

گروه پروتز

مصرفی پروتز دندانپزشکی
سمان گلاس آینومر Glass Inomer Cements 1929 30064020 0
سمان زینک فسفات Cement Zinc Phosphate 1934 30064071
سمان پلی کربوکسیلات Cement Polycarboxyla te 1935 30064040 0
سمان زینک اکساید اوژنول Cement Zinc Oxide Eugenol 1936 30064060 0
مواد قالبگیري آلژینات Alginate 2001 34070010 34070011
مواد قالبگیري سیلیکونی Silicone Rubber 2002 34070010 34070012
روکش موقت SS-Crown 2004 90212900 90212901
مواد قالبگیري زینک اکساید اوژنول ZOE Molding Material 10200 34070090 34070015
سمان کامپوزیت رزینی Cement Resin 1930 30064090 30064074

گروه ترمیمی

مصرفی ترمیمی
کامپوزیت تک تیوپ Composite 1845 30064050 0
کامپوزیت کیت Composite 1846 30064050 0
کامپوزیت فیشور سیلانت Fisuresilant 1847 30064050 0
کامپوزیت سلف کیور Composite Self Cure 1848 30064050 0
باندینگ Bonding 1849 30064050 30064077

گروه تصویربرداری دندانپزشکی

دستگاههای تصویربرداری دندانپزشکی
تیوپ پري اپیکال با جریان غیر مستقیم AC Preapical Tube 3366 90223000 0
تیوپ پري اپیکال با جریان مستقیم DC Preapical Unit 3372 90223000 0
سایر قطعات یدکی Dental CBCT CBCT Spare part 8311 90221207
تیوب Dental CBCT N/A 8729 90223000 0
OPG Tube with ceph single sensor OPG Tube with ceph single sensor 9046 90223000 0
OPG tube ceph Double Sensor OPG tube ceph Double Sensor 9047 90223000 0
OPG Tube Without ceph OPG Tube Without ceph 9048 90223000 0
OPG With Ceph Single Sensor Spare parts OPG With Ceph Single Sensor Spare parts 9733 90221320
OPG Without Ceph Spare parts OPG Without Ceph Spare parts 9734 90221320
OPG Tube ceph Double spare parts OPG Tube ceph Double spare parts 10209 90221320

مصرفی تصویربرداری دندانپزشکی فیلمهاي دستی پري اپتیکال X-ray Film, Dental 2148 37011000 0

گروه جراحی دندانپزشکی

مصرفی فیکسچر Fixture 2011 90212900 90212930

گروه عمومی دندانپزشکی

دستگاه های عمومی دندانپزشکی
دستگاه آنگل معمولی با سرعت ثابت angle Unit 2830 90184990 90184996
دستگاه ایرموتور Airmotor Unit 2831 90184990 90184996
دستگاه توربین High speed handpiece Unit 2832 90184990 90184996

مصرفی عمومی دندانپزشکی سر سوزن دندانپزشکی Needled Dental 1841 90183210 0

گروه لابراتواری

مصرفی لابراتواري
آلیاژ غیر گرانبها Casting Alloys (nonprecious) 2016 75022000 81052001
پودر پرسلن Dental Porcelain 2033 69091930
بلوك کدکم Cadcam Bloc 2023 30064090 30064078

گروه مواد اولیه خط تولید دندانپزشکی

مواد اولیه تولید انواع سمان دندانپزشکی مواد اولیه تولید انواع سمان دندانپزشکی 10376 30064040
30064060
مواد اولیه تولید انواع سیلر دندانپزشکی مواد اولیه تولید انواع سیلر دندانپزشکی 10377 30064018
مواد اولیه تولید فایل دندانپزشکی مواد اولیه تولید فایل دندانپزشکی 10379 90184990
مواد اولیه تولید فرز دندانپزشکی مواد اولیه تولید فرز دندانپزشکی 10380 90184930
مواد اولیه تولید کامپوزیت دندانپزشکی مواد اولیه تولید کامپوزیت دندانپزشکی 10374 30064050
مواد اولیه تولید کن کاغذي مواد اولیه تولید کن کاغذي 90006 30064090
مواد اولیه تولید گلاس آنیوس دندانپزشکی مواد اولیه تولید گلاس آنیوس دندانپزشکی 10375 30064020
مواد اولیه تولید گوتا پرکا مواد اولیه تولید گوتا پرکا 90005 30046090
40013000
مواد اولیه تولید مواد قالبگیري دندانپزشکی مواد اولیه تولید مواد قالبگیري دندانپزشکی 9134 30070010
مواد اولیه تولید وارنیش فلوراید مواد اولیه تولید وارنیش فلوراید 10381 30064090
مواد دندانپزشکی،تجهیزات دندانپزشکی
local_grocery_store