لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

پیش نویس اصلاحیه بند 5 مصوبه هیات وزیران

1397/05/29

پیش نویس اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران

پیش نویس اصلاحیه بند 5 مصوبه هیات وزیران

پیش نویس اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه ای به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 5 و 11 تصویب نامه شماره 63793 / ت 55633 ه مورخ 97/5/16 را به شرح ذیل اصلاح نمود:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از کلیه وارد کنندگان کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه و ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نبما تمین شده و ترخیص انها صورت نپذیرفته (به جزو کالاهای موضوع بند 1این تصویب نامه و استثنائات ذیل ) قبل از ارسال اطلاعات منشائارز به گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در بازار ثانویه اقدام و ضمن واریز به حساب خزانه کل کشور، مراتب را جهت ترخیص به گمرک ایران اعلام نماید.

تبصره1: دیگر موارد معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز:

  1. ماشین آلات،تجهیزات،قطعات یدکی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه ههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
  2. مواد اولیه صادراتی،قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی زیربط.

    ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یکماه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطمینان از رعایت قیمت گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده و وزارت صنعت،معدن،تجارت،وزارت جهاد سازندگی یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی (حسب مورد)الزامی است.

  3. مواد اولیه دارو،تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.

ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته بر ظرف یکماه به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت اطمینان از رعایت قیمت گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت خانه متبوع الزامی است.

تبصره2: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تامین شده جهت هر گواهی را در هنگام تعیین منشاءارز و ارسال اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،قبل از ترخیص اعلام نماید.
تبصره ذیل به مفاد بند11 اضافه می شود:
تبصره: مصوبات قبلی کارگروه ماده 14 مصوبه شماره 4353/ت/55300ه مورخ 97/1/22 ابلاغ این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.

وزارت بهداشت
local_grocery_store