لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

کنگره ۳ ایمپلنت‌های دندانی اصفهان (اردیبهشت۹۵)

1395/01/18

سومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت‌های دندانی اصفهان

کنگره ۳ ایمپلنت‌های دندانی اصفهان (اردیبهشت۹۵)

سومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت‌های دندانی اصفهان

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمان: تا

مکان: اصفهان

سایت کنگره

تلفن دبیرخانه: ۰۳۱-۳۷۹۲۵۵۸۶۹۵

درباره همایش

برگزاری سومین همایش بزرگ ایمپلنت‌های دندانی اصفهان که با پشتوانه تجربیات حاصل از برگزاری موفقیت آمیز دو همایش قبلی برگزار خواهد شد، این بار نیز فرصت ارزشمندی جهت حضور استادان، پیشکسوتان و متخصصین رشته‌های مختلف دندانپزشکی به ویژه رشته‌های مرتبط با دانش ایمپلنت‌های دندانی و تبادل افکار و نظرات مختلف در زمینه آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی –عملی این رشته می‌باشد. بر این اساس کمیته علمی سومین همایش بین المللی ایمپلنت‌های دندانی اصفهان با هدف برگزاری پانل‌های علمی هدفمند تصمیم به بررسی دقیق ترمقالات ارسالی در قالب سخنرانی و پوس‌تر و گزینش آن‌ها منطبق با تم اصلی همایش امسال یعنی: «افق‌های جدید، جایگاه کنونی» دارد. بعلاوه ترتیبی اتخاذ گردیده است که در همایش امسال و در هر روز همایش بر اساس معیارهای تعیین شده و با نظر داوران برگزیده، یک مقاله در قالب پوس‌تر بر‌تر انتخاب و در مراسم اختتامیه معرفی می‌گردد. با توجه به شعار همایش سوم، انتظار می‌رود که نکات و نظرات ارزشمند علمی فراوانی از سوی سخنرانان خارجی و داخلی در خصوص جنبه‌های مختلف ایمپلنت‌های دندانی ارائه شود به گونه‌ای که عرصه علمی با شکوه و مفیدی را برای همکاران متخصص و دانشگاهی ونیز دندانپزشکان عمومی فراهم آورد.

کنگره دندانپزشکی ، سمینار دندانپزشکی ، انجمن دندانپزشکی
local_grocery_store