لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

کامپوزیت‎ها

AzmP-15
کربیلدآپ متا
Nex Core

به زودی

قیمت: 17,000,000 ریال
AzmP-1
کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور اسپیدنت
EsCom100

به زودی

قیمت: 28,630,000 ریال
AzmP-17
کیت کربیلدآپ
Core-It Kit

به زودی

قیمت: 37,080,000 ریال
AzmP-3
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا
Nexcomp

به زودی

قیمت: 25,750,000 ریال
AzmP-16
کربیلدآپ اسپیدنت
Core-It

به زودی

قیمت: 21,120,000 ریال
AzmP-13
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

به زودی

قیمت: 8,650,000 ریال
AzmP-2
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت
EsCom100

به زودی

قیمت: 4,220,000 ریال
AzmP-5
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا
Nexcomp Flow

به زودی

قیمت: 4,070,000 ریال
AzmP-14
فیشور سیلنت
Seal-It

به زودی

قیمت: 3,810,000 ریال
AzmP-4
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا
Nexcomp

به زودی

قیمت: 3,350,000 ریال
AzmP-696
فایبرپست
NexPost

به زودی

قیمت: 1,350,000 ریال
AzmP-303
کامپوزیت نانو فلو
T- COM flow(flowable nano- hybrid composite resin)

به زودی

AzmP-904
کامپوزیت هیبرید رزینی
Meta Ezfil Kit

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-911
خمیر ثبت بایت
Imflex Bite

به زودی

قیمت: 0 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد