لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

کامپوزیت‎ها

AzmP-15
کربیلدآپ متا
Nex Core

ناموجود

قیمت: 13,000,000 ریال
AzmP-1
کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور اسپیدنت
EsCom100

موجود

قیمت: 14,500,000 ریال
AzmP-17
کیت کربیلدآپ
Core.It Kit

موجود

قیمت: 23,000,000 ریال
AzmP-3
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا
Nexcomp

موجود

قیمت: 14,500,000 ریال
AzmP-6
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت
Es- Flow

موجود

قیمت: 3,750,000 ریال
AzmP-14
فیشور سیلنت
Seal.It

موجود

قیمت: 3,700,000 ریال
AzmP-5
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا
Nexcomp Flow

موجود

قیمت: 3,100,000 ریال
AzmP-4
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا
Nexcomp

موجود

قیمت: 2,400,000 ریال
AzmP-2
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ اسپیدنت
EsCom100

موجود

قیمت: 2,400,000 ریال
AzmP-16
کربیلدآپ اسپیدنت
Core.It

ناموجود

قیمت: 13,000,000 ریال
AzmP-13
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

ناموجود

قیمت: 6,400,000 ریال
AzmP-696
فایبرپست
NexPost

ناموجود

قیمت: 1,350,000 ریال
AzmP-844
کربیلدآپ دوال کیور مستردنت(shade 2)
Dual Cure Core Build-Up

به زودی

قیمت: 8,950,000 ریال
AzmP-835
ماده ساخت روکش موقت کامپوزیتی
Temp. C&B Material

به زودی

قیمت: 8,250,000 ریال
AzmP-834
کامپوزیت سلف کیور
Chemical Cure Composite

به زودی

قیمت: 3,950,000 ریال
AzmP-881
چسب ارتودنسی لایت کیور
LC Orthodontic Kit

به زودی

قیمت: 3,900,000 ریال
AzmP-882
کیت چسب نومیکس ارتودنسی
No-Mix Orthodontic Kit

به زودی

قیمت: 3,900,000 ریال
AzmP-833
کامپوزیت خلفی
Bulk-Fill Condensable Composite

به زودی

قیمت: 2,500,000 ریال
AzmP-831
کامپوزیت فلو مستر دنت
Flow composite

به زودی

قیمت: 1,850,000 ریال
AzmP-845
خمیر پولیش الماسه کامپوزیت
Diamond Polishing Paste

به زودی

قیمت: 1,800,000 ریال
AzmP-832
کامپوزیت میکرو هیبرید
Master FillMicro Hybrid Composite

به زودی

قیمت: 1,780,000 ریال
AzmP-846
خمیر پولیش کامپوزیت
Polishing Paste

به زودی

قیمت: 1,150,000 ریال
AzmP-851
فیشور سیلنت لایت کیور
Pit & Fissure Sealant

به زودی

قیمت: 840,000 ریال
AzmP-303
کامپوزیت نانو فلو
T- COM flow(flowable nano- hybrid composite resin)

به زودی

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد