لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

باندینگ

AzmP-9
باندینگ نسل پنج متا
MetaP&Bond

موجود

قیمت: 3,100,000 ریال
AzmP-18
ژل اسید اچ 37 درصد متا
Meta Etchant

موجود

قیمت: 1,800,000 ریال
AzmP-10
باندینگ نسل پنج اسپیدنت
Es.Bond

ناموجود

قیمت: 3,200,000 ریال
AzmP-19
ژل اسید اچ 37 درصد اسپیدنت
Fine Etch

ناموجود

قیمت: 1,900,000 ریال
AzmP-319
ضدحساسیت Desen
Desen

ناموجود

قیمت: 890,000 ریال
AzmP-693
کرون و بریج موقت لایت کیور
Transcent temp C& B LC (light cured temporary grown & bridge)

به زودی

AzmP-694
تمپ موقت (کرون و بریج موقت)
Trantemp(Esthetic temorization materials)

به زودی

AzmP-308
باندینگ نسل هفتم
T- Bond (universal adhesive one step bonding system)

به زودی

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد