لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

باندینگ

AzmP-10
باندینگ نسل پنج اسپیدنت
Es-Bond

موجود

قیمت: 5,100,000 ریال
AzmP-9
باندینگ نسل پنج متا
MetaP&Bond

موجود

قیمت: 3,500,000 ریال
AzmP-19
ژل اسید اچ 37 درصد اسپیدنت
Fine Etch

موجود

قیمت: 2,700,000 ریال
AzmP-18
ژل اسید اچ 37 درصد متا
Meta Etchant

موجود

قیمت: 2,430,000 ریال
AzmP-319
ضدحساسیت Desen
Desen

ناموجود

قیمت: 890,000 ریال
AzmP-693
کرون و بریج موقت لایت کیور
Transcent temp C& B LC (light cured temporary grown & bridge)

ناموجود

AzmP-694
تمپ موقت (کرون و بریج موقت)
Trantemp(Esthetic temorization materials)

ناموجود

AzmP-308
باندینگ نسل هفتم
T- Bond (universal adhesive one step bonding system)

ناموجود

AzmP-910
ایمپرشن(مواد قالبگیری) واش و پوت
Imflex

به زودی

قیمت: 0 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد