لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

سایر قطعات پروتزی

AzmP-187
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male

به زودی

قیمت: 11,950,000 ریال
AzmP-557
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping

به زودی

قیمت: 4,950,000 ریال
AzmP-558
Transfer impression coping
Transfer impression coping

به زودی

قیمت: 4,950,000 ریال
AzmP-246
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector

به زودی

قیمت: 3,750,000 ریال
AzmP-184
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set

به زودی

قیمت: 3,200,000 ریال
AzmP-195
Locator Core Tool
Locator Core Tool

به زودی

قیمت: 3,190,000 ریال
AzmP-185
O-Ring Set
O-Ring Set

به زودی

قیمت: 2,850,000 ریال
AzmP-556
Bite index
Bite index

به زودی

قیمت: 2,850,000 ریال
AzmP-189
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping

به زودی

قیمت: 2,710,000 ریال
AzmP-191
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog

به زودی

قیمت: 2,710,000 ریال
AzmP-222
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver

به زودی

قیمت: 2,250,000 ریال
AzmP-746
SS transfer impression coping
SS transfer impression coping

به زودی

قیمت: 1,980,000 ریال
AzmP-268
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male

به زودی

قیمت: 1,950,000 ریال
AzmP-188
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male

به زودی

قیمت: 1,950,000 ریال
AzmP-244
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector

به زودی

قیمت: 1,950,000 ریال
AzmP-224
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder

به زودی

قیمت: 1,700,000 ریال
AzmP-248
Tissue Punch
Tissue Punch

به زودی

قیمت: 1,580,000 ریال
AzmP-554
Fixture lab analog
Fixture lab analog

به زودی

قیمت: 1,400,000 ریال
AzmP-269
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder

به زودی

قیمت: 1,350,000 ریال
AzmP-242
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap

به زودی

قیمت: 990,000 ریال
AzmP-247
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector

به زودی

قیمت: 980,000 ریال
AzmP-265
Height
Height

به زودی

قیمت: 970,000 ریال
AzmP-266
Cap
Cap

به زودی

قیمت: 880,000 ریال
AzmP-183
O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set

به زودی

قیمت: 740,000 ریال
AzmP-747
SS Fixture Lab Analog
SS Fixture Lab Analog

به زودی

قیمت: 620,000 ریال
AzmP-243
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector

به زودی

قیمت: 590,000 ریال
AzmP-240
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog

به زودی

قیمت: 540,000 ریال
AzmP-555
Laboratory screw
Laboratory screw

به زودی

قیمت: 470,000 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد