لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

آماده سازی کانال

AzmP-22
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت: 4,850,000 ریال
AzmP-28
آرسی پرپ - کرم پاک کننده اسپیدنت
SoftPrep

موجود

قیمت: 3,450,000 ریال
AzmP-27
محلول آرسی پرپ متا
MD Cleanser

موجود

قیمت: 2,060,000 ریال
AzmP-20
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp

موجود

قیمت: 1,450,000 ریال
AzmP-824
Guttasil
Guttasil

ناموجود

قیمت: 12,000,000 ریال
AzmP-715
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا
NEXTemp LC

ناموجود

قیمت: 6,930,000 ریال
AzmP-716
پانسمان نوری لایت کیور موقت متا
Next Temp HV

ناموجود

قیمت: 6,930,000 ریال
AzmP-21
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت
Temp.It

ناموجود

قیمت: 4,890,000 ریال
AzmP-306
هیدروکسید کلسیم سولفات باریم
VioPaste

ناموجود

قیمت: 3,900,000 ریال
AzmP-692
پانسمان نوری
Transcen temp in & onlay LC (light curing type temporary filling)

ناموجود

AzmP-305
ام تی ای
MTA Cem (mineral triox aggregate endodontic repair material)

ناموجود

AzmP-26
آرسی پرپ
MD- ChelCream

به زودی

قیمت: 3,230,000 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد