لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

آماده سازی کانال

AzmP-28
آرسی پرپ - کرم پاک کننده اسپیدنت
SoftPrep

موجود

قیمت: 3,300,000 ریال
AzmP-20
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp

موجود

قیمت: 1,300,000 ریال
AzmP-824
Guttasil
Guttasil

ناموجود

قیمت: 12,000,000 ریال
AzmP-715
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا
NEXTemp LC

ناموجود

قیمت: 6,900,000 ریال
AzmP-716
پانسمان نوری لایت کیور موقت متا
Next Temp HV

ناموجود

قیمت: 6,900,000 ریال
AzmP-21
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت
Temp.It

ناموجود

قیمت: 4,700,000 ریال
AzmP-22
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

ناموجود

قیمت: 4,600,000 ریال
AzmP-306
هیدروکسید کلسیم سولفات باریم
VioPaste

ناموجود

قیمت: 3,300,000 ریال
AzmP-26
آرسی پرپ
MD- ChelCream

ناموجود

قیمت: 2,700,000 ریال
AzmP-27
محلول آرسی پرپ متا
MD Cleanser

ناموجود

قیمت: 1,000,000 ریال
AzmP-870
نرم کننده کانال
RC Lube

به زودی

قیمت: 3,450,000 ریال
AzmP-868
خمیر کلسیم هیدروکساید
Calcium Hydroxide Paste

به زودی

قیمت: 3,360,000 ریال
AzmP-872
فرموکرزول بزرگ
Formo-Cresol

به زودی

قیمت: 3,200,000 ریال
AzmP-869
نرم کننده کانال 12 گرمی
RC Lube 1 Sy1

به زودی

قیمت: 1,950,000 ریال
AzmP-876
خمیر پانسمان نوری(لایت کیور)
LC Temp-Filling

به زودی

قیمت: 1,750,000 ریال
AzmP-878
ژل فلوراید
Flouride Gel

به زودی

قیمت: 1,590,000 ریال
AzmP-873
فرموکرزول کوچک
Formo-Cresol

به زودی

قیمت: 1,400,000 ریال
AzmP-871
محلول EDTA هفده درصد
EDTA Solution 17%

به زودی

قیمت: 850,000 ریال
AzmP-877
ژل بی حسی موضعی
Topical Anesthetic

به زودی

قیمت: 750,000 ریال
AzmP-866
پودر کلسیم هیدروکساید
Calcium Hydroxide Powder

به زودی

قیمت: 295,000 ریال
AzmP-305
ام تی ای
MTA Cem (mineral triox aggregate endodontic repair material)

به زودی

AzmP-692
پانسمان نوری
Transcen temp in & onlay LC (light curing type temporary filling)

به زودی

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد