notifications

کلیه سفارش هایی که بعد از 20 اسفند ماه بر روی وب سایت آزادمد ثبت میگردد بعد از 25 فروردین 1402 ارسال خواهد شد

notifications close
لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

گوتا پرکا و کن کاغذی

AzmP-35
گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد)
GuttaPercha 2%

موجود

قیمت: 880,000 ریال
AzmP-38
گوتا پرکا 4 درصد متا
GuttaPercha

موجود

قیمت: 1,420,000 ریال
AzmP-314
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%

موجود

قیمت: 1,420,000 ریال
AzmP-315
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%

ناموجود

قیمت: 0 ریال
AzmP-341
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

ناموجود

قیمت: 210,000 ریال
AzmP-342
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

ناموجود

قیمت: 210,000 ریال
AzmP-36
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%

موجود

قیمت: 690,000 ریال
AzmP-39
کن کاغذی 4 درصد متا
paper point

موجود

قیمت: 880,000 ریال
AzmP-318
کن کاغذی 6 درصد متا
Paper Point 6%

موجود

قیمت: 880,000 ریال
AzmP-762
کن کاغذی پروتیپر
Paper Point Protaper

موجود

قیمت: 1,410,000 ریال
AzmP-761
گوتا پرکا پروتیپر
Gutta Protaper

موجود

قیمت: 1,380,000 ریال
AzmP-782
گوتا پرکا جانبی
GuttaPercha

موجود

قیمت: 880,000 ریال
AzmP-317
گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar

ناموجود

قیمت: 7,900,000 ریال
AzmP-780
گوتابار آبچوراتور
Gutta Perca bar plus

موجود در حراج

قیمت: 7,900,000 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد