لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

گوتا پرکا و کن کاغذی

AzmP-35
گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد)
GuttaPercha 2%

به زودی

قیمت: 890,000 ریال
AzmP-38
گوتا پرکا 4 درصد متا
GuttaPercha

به زودی

قیمت: 1,380,000 ریال
AzmP-314
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%

به زودی

قیمت: 1,380,000 ریال
AzmP-315
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-341
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

به زودی

قیمت: 210,000 ریال
AzmP-342
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

به زودی

قیمت: 210,000 ریال
AzmP-36
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%

به زودی

قیمت: 750,000 ریال
AzmP-39
کن کاغذی 4 درصد متا
paper point

به زودی

قیمت: 970,000 ریال
AzmP-318
کن کاغذی 6 درصد متا
Paper Point 6%

به زودی

قیمت: 970,000 ریال
AzmP-317
گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar

به زودی

قیمت: 8,140,000 ریال
AzmP-780
گوتابار آبچوراتور
Gutta Perca bar plus

به زودی

قیمت: 8,140,000 ریال
AzmP-762
کن کاغذی پروتیپر
Paper Point Protaper

به زودی

قیمت: 1,530,000 ریال
AzmP-761
گوتا پرکا پروتیپر
Gutta Protaper

به زودی

قیمت: 1,420,000 ریال
AzmP-782
گوتا پرکا جانبی
GuttaPercha

به زودی

قیمت: 890,000 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد