لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

شش ضربدر پنج برابر است با :
local_grocery_store