لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

معرفی فیکسچر CA

سطح سوپرهیدروفیلیک و اکتیو شدهه با یون های کلسیم

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

نوزده منهای پنج برابر است با :
local_grocery_store