جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل جایگذاری ایمپلنت با استفاده از کیت Taper

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

جراحی با گاید کیت

جراحی با گاید کیت

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

هشت ضربدر پنج برابر است با :