لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

معرفي پاركهاي علم و فناوري مشهور جهان در حوزه سلامت و پزشكي

1395/08/05

این پارک در زمینه‌های پزشکی و سلامت، امنیت غذایی، علوم زیستی، تغییرات اقلیمی آب و هوا و ساخت و تولید مشغول به فعالیت است. می‌توان گفت که تمرکز به نسبت بالایی از فعالیت‌های این مرکز بر روی حوزه سلامت قرار دارد.

معرفي پاركهاي علم و فناوري مشهور جهان در حوزه سلامت و پزشكي

Exeter Science Park یک پارک علم و فناوری مستقر در انگلستان

این پارک در زمینه‌های پزشکی و سلامت، امنیت غذایی، علوم زیستی، تغییرات اقلیمی آب و هوا و ساخت و تولید مشغول به فعالیت است. می‌توان گفت که تمرکز به نسبت بالایی از فعالیت‌های این مرکز بر روی حوزه سلامت قرار دارد.

این مرکز در زمینه سلامت بر چهار حوزه تخصصی که شرح آن در زیر می آید، تمرکز دارد:

دیابت-بیماری‌های قلبی و عروقی و سالمندان

این تخصص دارای گستره‌ی فراوانی است، از تجزیه و تحلیل ژنتیکی اشکال مختلف از دیابت گرفته تا توسعه عملی زیست شناسی سلول‌های مولکولی در پانکراس و سلول‌های اندوتلیال.

محیط زیست و سلامت انسان

این بخش دارای چند زیربخش اساسی شامل پیری زودرس، آب و هوا وبهداشت، خطرات آلودگی هوا برای انسان و محیط زیست و سلامت محل کار می‌باشد.

پژوهش‌های خدمات بهداشتی

پژوهش‌های خدمات بهداشتی این مرکز از تحقیقات بالینی، آزمایش و ارزیابی، اقتصاد بهداشت و درمان گرفته تا تحقیقات در بیماری‌های عمومی را شامل می‌شود.

علوم عصبی

شامل مطالعه سلامت روان، مطالعه بالینی روان انسان، خدمات بهداشت جمعیت، بررسی شرایط خاص انسان از جمله افسردگی، خودکشی، خودآزاری و... و نیز روانپزشکی کودکان و نوجوانان است. این مرکز با دانشگاه‌ها و نهادهای بسیاری در زمینه سلامت درحال همکاری است که از مهم ترین و موفق ترین آنها می‌توان همکاری با سازمان مشاوره دارویی امریکا، Quintiles، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی پنسیلوانیا و داروسازی چندملیتی گلاکسواسمیت‌کلاین را نام برد.

منبع خبر
سلامت ، پزشکی ، فناوری ، علمی ، زیست شناسی ، خدمات بهداشتی
local_grocery_store