لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

بررسی و آزمایش دقیق دو نوع دستگاه اپکس لوکیتور به منظور سنجیدن میزان عملکرد و دقت این دو دستگاه در اندازه گیری کانال ریشه با وجود محلول های شستشو ی داخل کانال

انتشار:

زبان: انگلیسی

1

تعداد صفحات:6

چکیده: پیشینه تحقیق:

تمیز کردن و شکل دادن به کانال ریشه ی دندان نیازمند به محلول های شستشوی متنوع می باشد . سوالی که در اینجا مطرح هست این است که آیا محلول های شستشو می توانند بر عملکرد دستگاه های اپکس لوکیتور تاثیر بگذارند. هدف این تحقیق مقایسه میزان دقت دو نوع دستگاه اپکس با نام های تجاری Root zx و i-Root می باشد.

روش تحقیق:

هشت دندان کشیده شده و تک ریشه در این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت. دندان ها از ناحیه cement enamel junction (CEJ) تقسیم شدند و طول واقعی و دقیق ریشه مشخص شد. سپس به وسیله ی i-Root و Root ZX طول کانال اندازه گیری شد و محلول هایی که شامل 9 %سالین، 3%سدیوم هیپوکلرید (Na ocl) و 2 % کلرهگزیدین دیگلوکونیت (CHV) و %17 اتیلن دیامنت (EDTA) می باشند و برای این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایشات و داده های بدست آمده از دستگاه i-Root و Root zx با طول واقعی کانال مقایسه شد و روش های آماری post HOC test turkey’s برای انجام این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: این تحقیق نشان داد که هر دو دستگاه توانایی یکسانی در اندازه گیری طول کانال دارند و محلول های شستشوی کانال مانند سالین Nacl، chlorhexidine و EDTA در کانال ریشه در دقت اندازه گیری طول کانال در دستگاه i-Root و Root zt (p<0/36) تاثیر گذاشت. اما تاثیرات کلینیکی چشم گیری مشاهده نشد. نتیجه گیری: دستگاه i-Root و Root zx به صورت دقیق و مطمئن طول کانال ریشه را اندازه گیری می کنند و محتویات داخل کانال بر این دقت این دستگاه ها تاثیر منفی نمی گذارند

دانلود cloud_download
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد