لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

موتور جراحی ایمپلنت

AzmP-10949
موتور جراحی ایمپلنت air
Implant Air

موجود

قیمت: 894,890,000 ریال
AzmP-705
موتور جراحی ایمپلنت دوال
KI-20 (Dual)

به زودی

قیمت: 741,200,000 ریال
AzmP-830
Ki-20 Advance
Ki-20 Advance

به زودی

قیمت: 675,800,000 ریال
AzmP-735
موتور جراحی ایمپلنت
KI-20

به زودی

قیمت: 599,500,000 ریال
AzmP-275
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک -Ki20
Implant Surgery Motor-Optic

به زودی

قیمت: 599,500,000 ریال
AzmP-501
آنگل ایمپلنت اپتیک 20 به 1
Optic Angle

به زودی

قیمت: 157,500,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-632
آنگل ایمپلنت 1 به 20 غیر اپتیک
Non-Optic Angle

به زودی

قیمت: 115,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-631
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Non-optic Implant Surgery Motor

به زودی

قیمت: 0 ریال + 9% ارزش افزوده
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد