لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

تجهیزات کوچک مطب

AzmP-562
لوپ چشمی CH2.5-بزرگنمایی 2.5 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 25,000,000 ریال
AzmP-922
دستگاه لایت کیورO-star
O-Star

موجود

قیمت: 168,950,000 ریال
AzmP-320
لایت کیور Focus
Focus

موجود

قیمت: 140,065,000 ریال
AzmP-338
هیت کریر بی سیم
E&Q master

به زودی

قیمت: 235,000,000 ریال
AzmP-321
لایت کیور Cybird
Cybird

به زودی

قیمت: 99,500,000 ریال
AzmP-339
گان آبچوراتور
Gun E&Q Master

به زودی

قیمت: 69,500,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-340
آنگل
Angle

به زودی

قیمت: 58,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-326
آنگل روتاری با سیم
SP_RE16

به زودی

قیمت: 59,514,000 ریال
AzmP-293
لوپ چشمی و هد لایت
binocular medical loupes

به زودی

قیمت: 40,000,000 ریال
AzmP-733
ست AIR MOTOR CONTRA ANGLE STRAIGHT ANGLE
FX205

به زودی

قیمت: 36,697,248 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-572
لوپ چشمی DH6 - بزرگنمایی 6 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 35,000,000 ریال
AzmP-571
لوپ چشمی CH4 -بزرگنمایی 4 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 30,000,000 ریال
AzmP-334
گان نیدل
GUN Needle Master

به زودی

قیمت: 27,200,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-565
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XL-بزرگنمایی 3.5 برابر
Loupe-Head Light

به زودی

قیمت: 29,000,000 ریال
AzmP-563
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XL-بزرگنمایی 3 برابر
Loupe-Head light

به زودی

قیمت: 27,000,000 ریال
AzmP-569
لوپ چشمی TTL2.8-بزرگنمایی 2.8 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 25,000,000 ریال
AzmP-570
لوپ چشمی TTL2.3- بزرگنمایی 2.3 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 25,000,000 ریال
AzmP-785
پن تیپ آبچوراتور EQ-v
Pen Tip;

به زودی

قیمت: 23,980,000 ریال
AzmP-566
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-L-بزرگنمایی 3.5 برابر
Loupe-Head Light

به زودی

قیمت: 20,500,000 ریال
AzmP-564
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-L- بزرگنمایی 3 برابر
Loupe-Head Light

به زودی

قیمت: 19,500,000 ریال
AzmP-567
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XL-بزرگنمایی 2.5 برابر
Loupe-Head Light

به زودی

قیمت: 18,500,000 ریال
AzmP-568
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-L- بزرگنمایی 2.5برابر
Loupe- Head Light

به زودی

قیمت: 18,500,000 ریال
AzmP-573
لوپ چشمی CH3.5 - بزرگنمایی 3.5 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 14,000,000 ریال
AzmP-336
پن تیپ F-FM Master
Pen Tip;F-FM Master

به زودی

قیمت: 12,500,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-574
لوپ چشمی CH3 -بزرگنمایی 3 برابر
DENTAL Loupe

به زودی

قیمت: 13,000,000 ریال
AzmP-781
پن تیپ Xf master
Pen Tip;XF Master

به زودی

قیمت: 9,500,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-333
باطری آبچوراتور
Battry E&Q Master

به زودی

قیمت: 8,500,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-884
دماسنج دیجیتالی
Digital thermometer

به زودی

قیمت: 8,900,000 ریال
AzmP-337
پن تیپ FMaster
Pen Tip-F master

به زودی

قیمت: 8,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-332
باطری اپکس
Battry Apex

به زودی

قیمت: 6,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-329
پراب USB
Probe Cord

به زودی

قیمت: 6,376,500 ریال
AzmP-765
پرابJac3.5
Probe Cord

به زودی

قیمت: 5,850,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-331
فایل هولدر IROOT
File Holder

به زودی

قیمت: 5,100,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-335
گان نیدل
GUN Genesys

به زودی

قیمت: 5,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-322
باطری لایت کیور
Battry Focuse

به زودی

قیمت: 4,950,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-324
پایه شارژر لایت کیور
Charger Stand Focuse

به زودی

قیمت: 3,800,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-330
لیپ کلیپ
LIP Clip

به زودی

قیمت: 2,000,000 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-325
شارژر لایت کیور
Charger Focuse

به زودی

قیمت: 0 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-294
لایت نوردهی (هد لایت)
LED Light

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-295
دوربین داخل دهانی
Intra Oral Camera

به زودی

قیمت: 0 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-323
سری لایت کیور
Cover Focuse

به زودی

قیمت: 0 ریال + 9% ارزش افزوده
AzmP-343
لوپ چشمی
Loupe

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-719
ای درایور
E Driver

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-720
ترک درایور
Torque Handle

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-721
تزریق بدون درد
SloeJec

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-722
ایمپلنت فایندر
Implant Findder

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-723
دوربین داخل دهانی
Snap

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-728
دستگاه بلیچ
Beau Tis15

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-729
دستگاه و مواد سفیدکننده دندان
Beautis White

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-732
توربین
S-MAX & Cobling

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-771
STRAIGHT ANGLE
STRAIGHT ANGLE

به زودی

قیمت: 0 ریال
AzmP-923
میکروسکوپ دندانپزشکی
ISee 9000

به زودی

قیمت: 0 ریال + 9% ارزش افزوده
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد