لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

فیکسچر

AzmP-292
TS III HA MOUNT COVER SCREW
TS III HA +MOUNT +COVER SCREW

موجود

قیمت: 5,950,000 ریال
AzmP-510
TS III CA MOUNT COVER SCREW
TS III CA +MOUNT + COVER SCREW

موجود

قیمت: 5,850,000 ریال
AzmP-511
TS III CA Fixture NO-mount
TS III CA Fixture NO-mount

موجود

قیمت: 5,550,000 ریال
AzmP-43
TS III Fixture SA Mount Cover Screw
TS III Fixture SA + Mount + Cover Screw

موجود

قیمت: 5,150,000 ریال
AzmP-507
TS III SA Fixture NO-mount
TS III SA Fixture NO-mount

موجود

قیمت: 4,850,000 ریال
AzmP-513
TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount

موجود

قیمت: 4,850,000 ریال
AzmP-748
TS III BA Fixture - pre-mount
TS III BA Fixture - pre-mount

ناموجود

قیمت: 5,250,000 ریال
AzmP-512
TSIV SA MOUNT COVER SCREW
TSIV SA +MOUNT +COVER SCREW

ناموجود

قیمت: 5,150,000 ریال
AzmP-708
TS III BA FIXTURE NO-MOUNT
TS III BA FIXTURE NO-MOUNT

ناموجود

قیمت: 4,950,000 ریال
AzmP-749
TS III BA Fixture - Nomount
TS III BA Fixture - Nomount

به زودی

قیمت: 5,150,000 ریال
AzmP-42
Cover screw
Cover Screw

موجود

قیمت: 200,000 ریال
AzmP-707
TS III BA MOUNT COVER SCREW
TS III BA + MOUNT + COVER SCREW

موجود

قیمت: 5,450,000 ریال
AzmP-736
SS III SA Fixture - No- mount
SS III SA Fixture - No- mount

موجود

قیمت: 4,750,000 ریال
AzmP-742
SS Cover Screw
SS Cover Screw

موجود

قیمت: 200,000 ریال
AzmP-740
SSIII SA MOUNT COVER SCREW
SSIII SA +MOUNT +COVER SCREW

ناموجود

قیمت: 4,750,000 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد