لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

آدامس و پیشگیری از پوسیدگی دندان

1396/01/26

جویدن آدامس بدون قند سبب افزایش جریان بزاق می‌شود. افزایش جریان بزاق غذا و دبری های موجود در دهان را می‌زداید؛ اسید تولید شده توسط میکروب‌های موجود در دهان را خنثی ساخته می‌سازد و عناصری را فراهم می‌آورد که با پوسیدگی مقابله می‌کنند.

آدامس و پیشگیری از پوسیدگی دندان

پیشگیری از پوسیدگی دندان با آدامس بدون قند

مطالعات باليني نشان داده‌اند که چنانچه پس از صرف غذا، به مدت 20 دقيقه، آدامس بدون قند جويده شود، براي جلوگيري از پوسيدگي دنداني کمک کننده خواهد بود.

جويدن آدامس بدون قند سبب افزايش جريان بزاق مي‌شود. افزايش جريان بزاق غذا و دبري هاي موجود در دهان را مي‌زدايد؛ اسيد توليد شده توسط ميکروب‌هاي موجود در دهان را خنثي ساخته مي‌سازد و عناصري را فراهم مي‌آورد که با پوسيدگي مقابله مي‌کنند.

از سوي ديگر وقتي جريان بزاق افزايش يابد، بدان معني است که کلسيم و فسفر بيشتري با خود حمل مي‌کند که اين امر سبب استحکام بيشتر انامل (ميناي دندان) مي‌شود.

همواره آدامس بدون قندي را خريداري کند که برچسب تأييديه ADA را داشته باشد چرا که اينگونه مي‌توانيد اطمينان حاصل کنيد که آدامس مذکور کاملاً بدون قند است (سردبير علمي سيما د نت: فدراسيون جهاني دندانپزشکي و انجمن دندانپزشکي ايران نيز نهادهاي معتبري هستند که در صورت تأييد محصول مرتبط با دهان و دندان، با اطمينان مي‌توانيد از آن استفاده کنيد.

همواره سعي کنيد آدامس بدون قند را از مراکز معتبر مانند داروخانه‌ها خريداري کنيد و به برچسب تأييديه روي آن توجه داشته باشيد تا مطمئن شويد آدامس مذکور حتماً بدون قند است.)

آدامس‌هايي که برچسب تأييديه ADA را دارند متشکل از قندهايي هستند که پوسيدگي‌زا نيستند مانند آسپارتام، زايليتول، سوربيتول، يامانيتول.

جويدن آدامس حاوي قند نيز سبب افزايش جريان بزاق مي‌شود اما بدليل دارا بودن قند، براي دندان‌ها بسيار مضر خواهد بود. بود چرا که ميکروب‌هاي موجود در پلاک ميکروبي از قند موجود در آدامس استفاده مي‌کنند و توليد اسيد پوسيدگي‌زا مي‌کنند.

لازم است که مطالعات بيشتري در مورد اثرات آدامس‌هاي حاوي قند روي پوسيدگي دندان صورت بگيرد. لطفاً توجه داشته باشيد که آدامس بدون قند هرگز جايگزين برنامه روتين بهداشت دهان و دندان يعني مسواک زدن و نخ دندان کشيدن نيست.

ADA توصيه مي‌کند که همواره روزي دو بار با خميردندان فلورايددار دندان‌هايتان را مسواک بزنيد و يک بار در روز، فضاي بين دندان‌ها را با نخ دندان يا ديگر تميزکننده هاي بين دنداني تميز کنيد. آدامس بدون قندي را بخريد که برچسب تأييديه ADA را داشته باشد. اين برچسب به شما اطمينان مي‌دهد که آدامس بدون قند مذکور، از اصول ADA در زمينه سلامت دهان و دندان پيروي مي‌کند و کارايي و ايمني قابل قبولي دارد.

چنانچه محصولي، برچسب تأييديه ADA را داشته باشد، مي‌توانيد مطمئن باشيد هر آن چيزي که روي بسته آن نوشته شده کاملاً درست و مبتني بر واقعيت است. چرا که اگر يک شرکت توليدکننده فراورده‌هاي مرتبط با سلامت دهان و دندان بخواهد برچسب تأييديه ADA را براي محصولاتش دريافت کند بايد اطلاعات کافي در مورد تمام مندرجات روي بسته محصولات خود را براي ADA ارسال نمايد و درستي آنها را اثبات کند. محصولاتي که برچسب تأييديه ADA دارند طبق آنچه ادعا مي‌کنند عمل مي‌کنند.

تجهیزات دندانپزشکی ، پوسیدگی دندان
local_grocery_store