local_grocery_store

مقالات و کتابهای ایمپلنت

keyboard_arrow_right بازگشت به لیست گروه های مقالات

Abutment screw loosening in single-implant restorations: a systematic review

Publish: 2017
Language: English
Pages: 3
---
Download

Clinical complications in fixed prosthodontics

Publish: 2003
Language: English
Pages: 11
---
Download

Does excessive occlusal load affect osseointegration? An experimental study in the dog

Publish: 2004
Language: English
Pages: 10
Aim:The purpose of this study was to evaluate the effect of excessive occlusal load following placement of titanium implants in the presence of healthy peri-implant mucosal tissues.Materials & methods:Mandibular bilateral recipient sites in six Labrador dogs were established by extracting premolars & molars.After 3 months, two TPS (titanium plasma sprayed) implants & two SLA (sandblasted, large grit, acid etched) implants were placed on each side of the mandible in each dog. Three implants were lost in the initial healing phase, leaving 45 implants for evaluation. Following 6 months of healing, gold crowns were placed on implants on the test side of the mandible. The crowns were in supra-occlusal contact with the opposing teeth in order to create excessive occlusal load. Implants on the control side were not loaded. Plaque control was performed throughout the experimental period. Clinical measurements & standardised radiographs were obtained at baseline & 1, 3 & 8months after loading
Download

Influence of forces on peri-implant bone

Publish: 2006
Language: English
Pages: 11
Abstract: Occlusal forces affect an oral implant & the surrounding bone. According to bone physiology theories, bones carrying mechanical loads adapt their strength to the load applied on it by bone modeling/remodeling. This also applies to bone surrounding an oral implant. The response to an increased mechanical stress below a certain threshold will be a strengthening of the bone by increasing the bone density or apposition of bone. On the other hand, fatigue micro-damage resulting in bone resorption may be the result of mechanical stress beyond this threshold. In the present paper literature dealing with the relationship between forces on oral implants & the surrounding bone is reviewed.Randomized controlled as well as prospective cohorts studies were not found. Although the results are conflicting, animal experimental studies have shown that occlusal load might result in marginal bone loss around oral implants or complete loss of osseointegration.
Download

Although Limited Evidence Suggests Patient Perceptions and Expectations for Dental Implants Are Realistic, Many Misconceptions Remain

Publish: 2017
Language: English
Pages: 3
The study was designed as a multicenter trial and included 277 subjects enrolled in 4 university clinics that offered dental implants in 3 locations in China (Hong Kong, SiChuan, and JiangSu) from June 2014 to May 2015. Subjects who had at least 1 missing tooth and requested an initial dental implant consultation were invited to participate in the study. Subjects who had previously received implants were also included; however, those who had previously received an implant consultation elsewhere for the same reason they were visiting the multicenter sites (including diagnosis and offer of a treatment plan) and were seeking a second opinion were excluded from the study
Download

Case Selection is Critical for Successful Outcomes Following Immediate Implant Placement in the Esthetic Zone

Publish: 2017
Language: English
Pages: 4
Article Title and Bibliographic InformationImmediate versus delayed implant placement after anterior single tooth extraction: the timing randomized controlled clinical trial. Tonetti MS, Cortellini P, Graziani F, Cairo F, Lang NP, Abundo R, Conforti GP, Marquardt S, Rasperini G, Silvestri M, Wallkamm B, Wetzel A. Journal of Clinical Periodontology 2017;44(2):215-24.Source of FundingNonprofit, Foundations: European Research Group on Periodontology, Genova, Italy Industry: Thommen Medical AG, Switzerland and Geistlich AG, Switzerland (biomaterials).Type of Study/DesignRandomized controlled trial
Download

Immediate implant placement into posterior sockets with or without buccal bone dehiscence defects: A retrospective cohort study

Publish: 2017
Language: English
Pages: 6
ObjectivesTo evaluate bone reconstruction and soft tissue reactions at immediate implants placed into intact sockets and those with buccal bone dehiscence defects
Download

روش های بارگذاری در ایمپلنت های دندانی

سال انتشار: 1356
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 32
در طی سالهای گذشته آنچه به عنوان روش غالب جهت قراردهی و بارگذاری ایمپلنت ها مطرح بوده روش دو مرحله ای پیشنهاد شده توسط Branemark بوده است.
دانلود مقاله

مروری بر تغییرات سطوح ایمپلنت های دندانی

سال انتشار: 1389
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 11
این مقاله به صورت اجمالی به معرفی روش هایی خواهد پرداخت که از طریق تغییرات سطحی باعث افزایش استئواینگریشن می شوند.
دانلود مقاله

مقایسه بیومکانیکی ایمپلنت دندانی تیتانیوم خالص با زیرکونیوم

سال انتشار: 1394
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 10
کاهش شکست ها در فرآیند کاشت ایمپلنت های دندانی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است.
دانلود مقاله

بارگذاری فوری در ایمپلنت های دندانی

سال انتشار: 1389
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 10
مزایای فوری بارگذاری ایمپلنت چون در صرفه جویی در زمان،فتنکشن فوری و رضایت بیمار سبب شده که تمایل به اجرای آن روز به روز افزایش می یابد.
دانلود مقاله

A Dentist,A Dentist’s Guide tos Guide to ImplantologyImplantology

Publish: 2012
Language: English
Pages: 42
Whilst implant treatment could often be a convenient alternative to conventional treatment options, in certain cases, it is the treatment of first choice for the rehabilitation of severe functional, anatomical or aesthetic problems arising from tooth loss. This is probably most striking in the treatment of the severely atrophic mandible.
Download

ایمپلنت های دندان

سال انتشار: 1395
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 2
ایمپلنت دندانی یک ریشه مصنوعی است که در استخوان فک کاشته می شود.
دانلود مقاله

Corrosion Aspect of Dental Implants—An Overview and Literature Review

Publish: 2014
Language: English
Pages: 5
استفاده از فلزات و آلیاژها در دندانپزشکی ترمیمی و ایمپلنت به قرن ها باز می گردد. تیتانیوم (Ti) به دلیل خواص مکانیکی بسیار عالی و بیولوژیک خاصش برای ایمپلنت های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. سازگاری خوب تیتانیوم با لایه اکسید نازک تشکیل شده در سطح تیتانیوم مرتبط است. دی اکسید تیتانیوم با محیط بیولوژیکی غیر فعال است و کاملا با بافت های زنده سازگار است. با این حال، لایه دی اکسید تیتانیوم می تواند در طول حرکت بین ایمپلنت و بافت استخوانی در شرایط جایگذاری تخریب شود. تخریب موضعی سبب ایجاد خوردگی ایمپلنت می شود، بنابراین آن را از بین می برد. و می تواند نشت ذرات کوچک فلز یا یون ها را در بافت های زنده ایجاد کند
Download

مطالعات علمی روی فیکسچر BA

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 2
سطح فیکسچر BA به صورت پراکنده با یک لایه شبه استخوان پوشیده شده که این سطح پوشش کریستال اپاتیت می باشد که زیست سازگاری فیکسچر را افزایش می دهد.
دانلود مقاله

GBR با استفاده از Smart builder

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 2
روش‌های متعددی جهت جایگذاری ایمپلنت با استفاده از GBR وجود دارد. اما پروسه معمول GBR با سختی‌های زیادی همراه است. در این تحقیق میخواهیم پروسه GBR را با استفاده از smart builder برای نقص‌های افقی و عمودی معرفی کنیم.
دانلود مقاله

میزان عملکرد و رضایت دندانپزشکان از کیت جراحی سینوس لیفت CAS kit

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 2
هدف از این تحقیق بررسی میزان عملکرد و رضایت دندانپزشکان در استفاده از کیت جراحی CAS kit است.
دانلود مقاله

ارزیابی اثر بیومکانیکال فیکسچر CA

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 6
هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر سطوح فیکسچرهای CA در مقایسه با فیکسچرهای SA است
دانلود مقاله

مقایسه ایمپلنت های Taper با سطح SA در نواحی عقب فک

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 4
هدف این تحقیق ارزیابی نتایج کلینیکی به دست آمده از ایمپلنت های تیپر با سطح SA می باشد که در ناحیه عقب فک کاشته شده اند و بعد از سه ماه لود شدند.
دانلود مقاله

مقایسه کلینیکی میزان موفقیت آمیز بودن فیکسچر CA از برند استم با فیکسچر SLA active از برند اشترومن

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 6
مقایسه سرعت لود شدن ایمپلنت CA Osstem با ایمپلنت SLA active اشترومن در این تحقیق هر دوی این ایمپلنت ها bone level هستند.
دانلود مقاله

بررسی ایمپلنت های استم طی هفت سال

سال انتشار: 1392
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 8
چکیده: اهداف: این مقاله تلاش دارد عملکرد هفت ساله ی ایمپلنت استم را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش تحقیق: مجموعا 105 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که جمعا 467 عدد ایمپلنت استم برای این بیماران مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش دندان پزشکی بیمارستان National University Bundang در سئول از سال 2005 عمل جراحی ایمپلنت را انجام دادند. در این تحقیق جدول های روش زندگی و آنالیز این جدول ها و تست گزارش روزانه مورد استفاده قرار گرفته است تا فاکتورهای قابل پیش بینی را بتوان اندازه گیری و ارزیابی کرد. فاکتور های قابل پیش بینی شامل سن و جمعیت بیماران، قطر و ارتفاع استخوان فک، نوع ایمپلنت، بن گرفت و زمان لود شدن ایمپلنت می باشدکه به وسیله مدل cox proportional hazard تعیین می گردد و بر اساس تحلیل و آنالیز منطقی می باشد. نتایج: میزان بقای ایمپلنت استم طی هفت سال حدود 95/37 درصد بوده است . مدل Cox proportional hazard نشان داد که فاکتورهای زیر بر میزان بقای ایمپلنت تاثیر دارد: 1- افزایش قطر 2- کاهش زمان لود شدن ایمپلنت 3- عملکرد بن گرفت نتیجه گیری: ایمپلنت استم نتایج رضایت بخشی در طی هفت سال را نشان می دهد.
دانلود مقاله

تاثیر ارتفاع و سطوح اباتمنت و نوع سمان مورد استفاده در نگه داری بقای پروتز

سال انتشار: 1397
زبان : فارسی
تعداد صفحات: 4
زمانی که ارتفاع ایمپلنت کوتاه باشد سمان نگه دارنده ی پروتز قابلیت شکل دهی را نخواهد داشت زیرا استقامت کافی را نخواهند داشت.
دانلود مقاله
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد