لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

فیکسچر

AzmP-43
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان

TS III Fixture SA + Mount + Cover Screw

TS III Fixture SA + Mount + Cover Screw

کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

AzmP-507
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
AzmP-510
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
 6. نگهداری شده در محلول کلسیم فعال جهت کاهش زمان لود فیکسچر به 6 هفته
 7. درصد موفقیت بالا در انواع شرایط استخوانی
 8. میزان رضایت کلینیکی بالا
AzmP-511
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
 6. نگهداری شده در محلول کلسیم فعال جهت کاهش زمان لود فیکسچر به 6 هفته
 7. درصد موفقیت بالا در انواع شرایط استخوانی
 8. میزان رضایت کلینیکی بالا
AzmP-708
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
 6. پوشش نانو هیدروکسید آپاتایت جهت افزایش سرعت لود و کاهش زمان لود به کمتر از 6 هفته
 7. درصد موفقیت بالا در انواع شرایط استخوانی
 8. میزان رضایت کلینیکی بالا
AzmP-748
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
 6. پوشش نانو هیدروکسید آپاتایت جهت افزایش سرعت لود و کاهش زمان لود به کمتر از 6 هفته
 7. درصد موفقیت بالا در انواع شرایط استخوانی
 8. میزان رضایت کلینیکی بالا
AzmP-749
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
 6. پوشش نانو هیدروکسید آپاتایت جهت افزایش سرعت لود و کاهش زمان لود به کمتر از 6 هفته
 7. درصد موفقیت بالا در انواع شرایط استخوانی
 8. میزان رضایت کلینیکی بالا
AzmP-707
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان
 6. پوشش نانو هیدروکسید آپاتایت جهت افزایش سرعت لود و کاهش زمان لود به کمتر از 6 هفته
 7. درصد موفقیت بالا در انواع شرایط استخوانی
 8. میزان رضایت کلینیکی بالا
AzmP-292

Submerged type implant with an internal hex 11 ° taper connection structure Taper body design with superior initial stability Premium surface coated with high crystalline HA.

TS III HA +MOUNT +COVER SCREW

TS III HA +MOUNT +COVER SCREW

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-512
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان

TSIV SA +MOUNT +COVER SCREW

TSIV SA +MOUNT +COVER SCREW

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-513
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان

TSIV SA Fixture no-mount

TSIV SA Fixture no-mount

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

movie ویدیوها
روکش زیرکونیا | Zirconia plated
play_circle_outline

روکش زیرکونیا

مراحل ساخت روکش زیرکونیا | Zirconia plated
play_circle_outline

مراحل ساخت روکش زیرکونیا

AzmP-736 -----

SS III SA Fixture - No- mount

SS III SA Fixture - No- mount

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-740
 1. فلز تیتانیوم
 2. سندبلاست شده با ذرات ریز آلومینیوم
 3. مقاومت بالا در برابر گشتاورهای زیاد
 4. زیست سازگاری مناسب در انواع شرایط استخوانی
 5. طراحی بدنه بهینه جهت جایگذاری آسان

SSIII SA +MOUNT +COVER SCREW

SSIII SA +MOUNT +COVER SCREW

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-742
 • Select appropriate mount according to the fixture platform
 • Use a 1.2 hex driver (fasten manually)
 • P = Platform

SS Cover Screw

SS Cover Screw

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

کیت‎های جراحی

AzmP-530
 1. دریل های استوانه ای شکل
 2. چارت راهنما هک شده بر روی کیت
 3. دریل ها و قطعات کامل پروتزی
 4. کدهای رنگ بر روی کیت جهت کاربری ساده و روان
 5. کیت کامل و جامع جهت انجام هرگونه جراحی عمومی ایمپلنت و پروتزی
AzmP-531
 1. کیت نسل جدید انواع جراحی های عمومی ایمپلنت
 2. دریل های تیپر شکل با شباهت به ریشه دندان
 3. دریل ها با مقاوت دمایی و طول عمر بالا
 4. قابل استفاده در جراحی های ایمپلنت با هر نوع بدنه و شکل
 5. قطعات کامل پروتزی
 6. کاربری ساده و روان و بدون آموزش های سخت و پیچیده
AzmP-538

● The CAS-kit has been optimized for Hiossen·s Implant System. Please review the drilling sequence matrix below before starting surgery. Confirm the diameter of the fixture, the fixture·s height in relation to the sinus cavity and the volume of bone grafting material necessary for a stable implantation.

● CAS-KIT includes: CAS-Drill, Guide Drill, Hydraulic Membrane Lifter Set, Stopper, Bone Carrier, Bone Carrier Head, Bone Condenser

AzmP-539

● Lateral Approach - Sinus KIT (LAS-KIT) is a surgical tool optimized for lateral approach when operating on maxillary sinus

● Dome drill and core drill, which can safely form lateral window, are included and equipped with diameters of ∅ 5.5 and ∅ 7.0, depending on the size of window

● LAS drill is equipped with stopper(0.5mm increment), which enables adjustment of depth, and can safely form window without perforating membrane

AzmP-540

ESSET KIT includes: Crest Remover, Twist Drill, Saw, SET Drill, Mount Extension, Torque Wrench, Depth Gauge

AzmP-536

● Integration surgical KIT for fixtures of all system

● Upper Case : Semi-transparent design facilitates internal observation

● Middle Case (upper structure) : Color line and color rubber enable the easy selection of tools for fixture grafting

● Middle Case (lower structure) : Enables connection to the bottom box ; comes with a handle to facilitate movement

AzmP-532

● 123KIT reduces the number of conventional drilling sequence to once in soft bone, to twice in normal bone, and 3 times in hard bone. Both patients and physicians can both have a win-win by shortening the time of implant surgery.

● The 123Kit can also maximize the convenience for the users by integrating drilling sequences for TS, SS, and US Fixture.

کیت جراحی و پروتز(123kit)

123 kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-714

کیت جراحی پروتز که Sequence Dreeling آن در 2 مرحله صورت میگیرد:

 1. متمایز در طراحی و تکنولوژی
 2. کاهش چشمگیر Necroze
 3. جراحی در کمترین زمان با برترین فناوری

کیت جراحی و پروتز(122TaperKit)

122TaperKit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-551

● The implants that can be used with OsstemGuide are the tapered type implant systems of Osstem and Hiossen

● The exclusively designed mount for OsstemGuide surgery is to be used for implantation after combination with the fixture. The configuration is different by the specification of the implant system Use it to meet the color of the sleeve combined with OsstemGuide template

guide kit

guide kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-709

ONE GUIDE KIT

ONE GUIDE KIT

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-710

Parallel Guide Kit

Parallel Guide Kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-256

● Tool for removing broken screws

● This tool should be used together with the guide for each system

● When the marked part of the reverse drill is exposed above the guide connected to the fixture, make use of the screw-older to remove the broken Screws

● Hand type

● Color coding for easy discrimination of the specifications Mini: Yellow, Regular/ Wide :Green

کیت باز کردن پیچ ها

Remover screw Kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-537
 1. کیت کامل و جامعه جهت انجام انواع پروتز
 2. دارای درایورها و قطعات کامل پروتزی در طول ها و اندازه های مختلف
 3. کاربری ساده و روان

کیت پروتز

Prosthetic kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-543 از این کیت در پروسه Bone grafting استفاده می شود.

Bone screw kit

Bone screw kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-545

● KIT Concave osteotome: KIT used for maxillary sinus floor augmentation to increase the amount of alveolar bone that can be used within maxillary molar area vertically

● KIT Expanding osteotome: KIT used to increase initial stability of implant by preserving bone and densifying trabecular bone to compensate for bone removal in poor bone condition

● Features stopper for adjusting depth of procedure

Osteo kit

Osteo kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-547

● Various tools used for maxillary sinus membrane elevation and grafting procedure

● Sinus procedure tool for lateral approach

● Components (5 types):

- Freer elevator : OFE

- Bone graft carrier : OBGC

- Membrane separator (circle type) : OMSC

- Sinus currette-short : OSCS

- Sinus currette-long : OSCL

Sinus kit

Sinus kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-548

● KIT used to expand the ridge of narrowed alveolar bone

● Offset type for convenient procedures

● Components (4 types) - OBSO22F, OBSO28F, OBSO35F, OBSO35R

Bone spreader kit

Bone spreader kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-549

● Chisel: KIT used to expand the ridge of narrowed alveolar bone

● Blade holder: When it is difficult to incise bone using bur in case of poor bone condition, malletting can be done by attaching #15 blade

● Components

- Ridge split chisel : ORSS15, ORSS20, ORSS25, ORSS30

- Blade holder : ORSBH

Ridge split kit - straight

Ridge split kit - straight

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-550

● Chisel: KIT used to expand the ridge of narrowed alveolar bone

● Blade holder: When it is difficult to incise bone using bur in case of poor bone condition, malletting can be done by attaching #15 blade

● Components

- Ridge split chisel : ORSO15, ORSO20, ORSO25,ORSO30

- Blade holder : ORSBH

Ridge split kit - offset

Ridge split kit - offset

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-552

● Easy Screw Removal KIT (OESRK) includes:

Reverse Driver, Screw Removal Drill (SR Drill), Guide, Torque Handle, Screw Removal Tip (SR Tip), Screw Holder, Re-tap, ESR Handle, Abutment Removal Tip, Transfer Abutment Separate Tool, Slot Driver

کیت خارج کردن پیچ و قطعات پروتزی معیوب

Easy Screw removal kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-553

● Easy Fixture Removal KIT includes:

Remover Screw, Screw Driver, Remover Body, Torque Extension, Torque Wrench, Fixture Wrench

کیت خارج کردن فیکسچر

Easy Fixture removal kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-258

• Use for fi xture grafting or screw tightening

• Single tool for 10, 15, 20, 25, and 30 Ncm and unlimited torque

• Too much force beyond the allowable level bends the neck

• The laser marking on the handle denotes the torque fi gures(10, 15, 20, 25 and 30 Ncm)

• For the application of unlimited torque, grip the body and pull outward prior to using the tool. Afterward, rotate at 90° to secure

Torque Wrench

Torque Wrench

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-755

Hand Driver

Hand Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-769

Torque Extension

Torque Extension

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-533

● Ultra-Wide fixture surgical KIT

● KIT Components Drills (6 types)

- Cortical Drills (2 types)

- Trephine Drills (2 types)

- Trial pins (4 type)

● Etc (3 types)

- Simple Mount Driver

- 1.2 Hex Hand Driver

- Open Wrench

کیت مخصوص فیکسچرهای Wide

Ultra-kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-541

● One body implant ideal for narrow spaces such as the mandibular anterior region

● Superior SA treated surface for ideal bone to implant contact, quicker osseointegration

● Integrated abutment head shape and size is optimized for trouble free restoration

● Recommended final torque: 30Ncm or less

MS kit

MS kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-259

● Forms particulate bone using the collected autogenous bone

● Packing unit : Bone mill (1 set)/components

Bone mill

Bone mill

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-542

● Components(3 types):

-Dril: OSODR130S, OSODR150S

-Machine Driver: OSMDA: (hex,short)

-OSSMDA: (smal head, short)

-Driver Tip: OSDT :(hex, long)

-OSSDT :(small head,long)

-Handle+Hand Driver: TIDHC+OSTDA

-Universal Handle :OUH

Ortho kit

Ortho kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-544

● KIT for disinfecting only part of operation tools or storing extra tools

● 3 extra types of rubber (large, medium, small) are included for user's preference

● Features materials that can be sterilized (132 °c , 15 minutes)

Custom kit

Custom kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-546

● KIT for maxillary sinus floor augmentation to increase the amount of alveolar bone that can be used within maxillary molar area vertically

● Only includes concave type

● Features stopper for adjusting depth of procedure

Osteotom kit

Osteotom kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-724
 1. ابزاری برای بلند کردن mucosal periosteum پس از برش بافت لثه
 2. بهبود نقطه جذب برای استفاده طولانی مدت که خستگی دست را کاهش می دهد.
 3. مفید برای زمان جمع آوری مقدار کمی از استخوان اتوژنیک
 4. ساخته شده از مواد سلیکونی
 5. لبه تیغ در قسمت جلو قرار دارد
 6. قابل تمیز کردن آسان

کیت استرومنت دکتر چو

Dr.Cho's instrument Kit

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-756

Torque Driver

Torque Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-757

Mount Driver

Mount Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-758

Mount Extension

Mount Extension

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-759

No mount Torqe Driver

No mount Torqe Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-760

Nomount Driver

Nomount Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-766

Drill Extension

Drill Extension

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-767

Sidecut Drill

Sidecut Drill

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-768

Parallel Pin

Parallel Pin

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

اباتمنت

AzmP-46

● Used for the path adjustment of prosthesis in case of 17。axial angle

● 11。taper connection for excellent safety

● Gold color for aesthetic effect

● The use of an abutment selector enables the selection of precise hex-type abutments

● Use a 1.2 hex driver

● Packing unit : Abutment + EbonyGold screw

● Tightening torque : 20 Ncm (mini), 30 Ncm (regular)

AzmP-515

• Used in producing cement-retained prosthetics

• Gold coloring on gingiva region for improved aesthetics

• Recommended tightening torque : 20Ncm(mini),30Ncm(regular)

• Packing unit : abutment + EbonyGold screw

• TS transfer abutments and TS rigid abutments have the same margin upper form. Therefore,all components used in TS rigid abutments can be used in TS transfer abutments

AzmP-519

• Used in producing screw-retained prosthetics

• Used when path, aesthetics, or space have limitations

• After customization, prosthetic must be produced by casting using dental-quality gold alloy

• Recommended tightening torque:20Ncm(mini), 30Ncm(regular)

• Packing unit:abutment + EbonyGold screw

• Abutment region fusion range:1400 °C~1550 °C

AzmP-527

● Use for making stud-type overdenture prosthetics

● Compensates the path up to 20 °

● O-ring abutment driver (AORD)

● Recommended tightening torque : 30Ncm

AzmP-528

• Achieves low vertical dimension, stability, and various attachments with retention

• Possible path compensation up to 40 °(two implant standard)

• Tightening by using a locator torque driver

• Recommended tightening torque : 30Ncm

AzmP-520

• Zirconia material with superior biocompatibility

• Advantageous in aesthetic prosthetics due to having similar color with natural teeth

• 1.2 hex driver

• Recommended tightening torque : 20Ncm(mini), 30Ncm(regular)

• Packing unit : abutment + EbonyGold screw

Ziocera abutment

Ziocera abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-526

● Use for creating bridge case prosthesis with dislocated path

● Designed to make the prosthesis onto a cylinder following abutment connection in the oral cavity

● ∅4.0 : Use an O-ring abutment driver

● Use an Octa abutment driver: ∅4.8, ∅6.0

● Packing : Abutment + Carrier

● Tightening torque : 30 Ncm

Convertible abutment

Convertible abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-47

● Use for esthetic implant restorations

● Ivory Color for esthetic shade

● Applicable as a screw retained by direct build up

● Use a 1.2 Hex driver

● Packing Unit: Abutment + EbonyGold Screw

● Tightening torque:20Ncm(mini), 30Ncm(regular)

Straight Abutment Ziocera

Straight Abutment Ziocera

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-48

● Use for esthetic implant restorations which needed path modification

● Ivory Color for esthetic shade

● Applicable as a screw retained by direct build up

● Use a 1.2 Hex driver

● Packing Unit: Abutment + EbonyGold Screw

● Tightening torque:20Ncm(mini), 30Ncm(regular)

Angled Abutment Ziocera

Ziocera Angled Abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-49

● Use to make temporary prosthesis (material : Ti Gr-3)

● Easy to customize ; designed to minimize indication constraints

● Use a 1.2 hex driver

● Packing unit : Abutment + Ti screw

● Tightening torque : 20 Ncm (mini, regular)

Temporary Abutment

Temporary Abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-514

• Used in producing cement-retained prosthetics

• Gold coloring on gingiva region for improved aesthetics

• Outer driver : ∅ 4.0 (242p)

• Outer driver or ∅ 1.2 hex driver : ∅ 4.5, ∅ 5.0, ∅ 6.0

• 1.2 hex driver : ∅ 7.0

• Recommended tightening torque : 30Ncm

• Packing unit : abutment + protect cap

Rigid abutment

Rigid abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-517

• Used when an abutment's path must be altered or a prosthetic's margin area must be customized

• Gold coloring on gingiva region for aesthetics

• Recommended tightening torque : 20Ncm(mini), 30Ncm(regular)

• Packing unit : abutment + EbonyGold screw

Free form abutment

Free form abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-518

• Used in producing screw-retained prosthetics

• Used when path, aesthetics, or space have limitations

• After customization, prosthetic must be produced by casting using dental-quality gold alloy

• 1.2 hex driver

• Recommended tightening torque : 20Ncm(mini), 30Ncm(regular)

• Packing unit : abutment + EbonyGold screw

Gold-cast abutment

Gold-cast abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-523

• Used in producing temporary prosthetics for immediate loading

• Capable of easily altering/removing shape of plastic material

• Provide stable connection with fixture with titanium base

• Able to be used for up to 180 days in the oral cavity

• Recommended tightening torque : 20Ncm(mini/regular)

• Packing unit : abutment + Ti screw

Quick temporary abutment

Quick temporary abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-524

• Uses specialized outer driver (MAOD)

• Used in screw type prosthetics in multiple cases

• Produces prosthetics by using US aesthetic-low cylinders

• Recommended tightening torque : 30Ncm

Multi abutment

Multi abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-525

• گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر

• بسته بندی شامل : multi angled abutment و EbonyGold screw

Multi angled abutment

Multi angled abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-743
 • Cement/combination-retained prosthesis
 • Fixture level impression
 • Able to take abutment level impression using a retraction cap
 • Use a 1.2 hex driver
 • Recommended tightening torque: 30Ncm
 • Packing unit : abutment + Ti screw

ComOcta Abutment

ComOcta Abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-744
 • Cement/combination/screw-retained prosthesis
 • Customized prosthesis cast with non-precious alloys
 • Abutment fastens to the platform at a 45􀀂angle
 • Abutment melting point: 1400~1450􀀂C
 • Fixture level impression
 • Use a 1.2 hex driver
 • Recommended tightening torque: 30Ncm
 • Packing unit : abutment + Ti screw

SS NP-Cast Abutment

SS NP-Cast Abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-745
 • Cement/combination-retained prosthesis
 • Angle compensation between 15􀀂and 20􀀂
 • Fixture level impression
 • Fastened using a 1.2 hex driver
 • Recommended tightening torque: 30Ncm
 • Packing unit : abutment + Ti screw(only angled)

SS Angled Abutment

SS Angled Abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

قطعات زمان جراحی

AzmP-267

● Use a 1.2 hex driver

● گشتاور پیشنهادی: کمتر از 10 نیوتن بر سانتی متر

AzmP-559

SMARTbuilder is a titanium mesh membrane that provides space maintenance necessary for bone augmentation of alveolar bone defects.

Smart builder

Smart builder

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-737 درایور دستی برای باز و بسته کردن coverscrew, mount, healingabutment, rigidabutment, abutmentscrew, impersioncoping و همچنین دیگر قطعاتی که دارای پیچ هگزاگون هستند نیز استفاده می شود.

Hand Drive

Hand Drive

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-738 از این قطعه جهت اعمال گشتاور کنترل شده جهت باز یا بستن فیکسچر و اباتمنت استفاده می شود. در جراحی ایمپلنت بعد از جایگذاری ایمپلنت درون استخوان، نیاز است که از پایداری اولیه فیکسچر اطمینان پیدا کنیم. برای اینکار باید گشتاور معین کنترل شده ای به فیکسچر وارد کنیم تا در محل خود محکم قرار گیرد و پایداری اولیه مناسبی برای فیکسچر فراهم کند. به همین جهت برای رسیدن به پایداری اولیه مناسب از این قطعه استفاده میکنیم. شایان ذکر است که میتوان تمام مراحل جراحی ایمپلنت را با موتور جراحی نیز انجام داد اما تجربه کلینیکی ثابت کرده است که استفاده از این ابزار کنترل گشتاور بهتری دارد و مانع از fail شدن فیکسچر در نتیجه اعمال استرس بیش از حد به استخوان می شود. این قطعه در تمامی کیت های جراحی و پروتز 123full kit، Taper kit و.... نیز موجود است. قابلیت تنظیم گشتاور در محدود 10، 15 ، 20 و بالاتر، کاربری ساده و روان از دیگر مزایای استفاده از این قطعه در جراحی های ایملپنت می باشد.

Torque Wrench

Torque Wrench

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-741
 • Select appropriate mount according to the fixture platform
 • Use a 1.2 hex driver (fasten manually)

SS Healing Abutment

SS Healing Abutment

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-750

Healing Cap - smart builder

Healing Cap - smart builder

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-751

Cover Cap - smart builder

Cover Cap - smart builder

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-752

Height - smart builder

Height - smart builder

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-753

CoverCap Driver Ejector Set

CoverCap Driver Ejector Set

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-754 در جراحی ایملنت و جایگذاری فیکسچر درون استخوان در مراحل مختلف نیاز است که عمق حفره استخوان دریل شده با وسیله ای اندازه گیری شود تا دندانپزشک معیار مناسبی از عمق استخوان داشته باشد. برای اینکار میتوان از Depth guage یا به عبارتی عمق سنج استخوان استفاده کرد. این قطعه در تمامی کیتهای جراحی و پروتز و همچنین کیت های سینوس لیفت CASkit و LASkit موجود می باشد.

Depth guage - عمق سنج استخوان

Depth guage

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

سایر قطعات پروتزی

AzmP-183

● Packing unit : Retainer cap + O-ring

O-Ring Retainer Cap Set

O-Ring Retainer Cap Set

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-184

● More advantageous for smaller occlusal gap compared to a retainer cap

● Packing unit : Retainer + O-ring

O-Ring Retainer Set

O-Ring Retainer Set

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-185

● Packing unit : O-ring 5 piece

O-Ring Set

O-Ring Set

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-187

● Consist of

-Block out Spacer/Denture Cap connected Black Processing Male

-Replacement Male Blue/Pink/Clear

Locator Male Processing Kit

Locator Replacment Male

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-195

● foe handling of locator system

● exclusive tool of LOCATOR® system

Locator Core Tool

Locator Core Tool

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-222

● For tightening of Locator Abutment

● Select the Short/Long length

Locator Torque Driver

Locator Torque Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-246

● Cutting performance and durability

● Collecting bone chips

● Excellent approaching and vibration-free

● Ease of irrigation

Auto Bone Collector

Auto Bone Collector

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-247

Auto Bone Ejector

Auto Bone Ejector

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-248

● ابزار مورد استفاده در جراحی های flapless

● بسته بندی شامل : tissue punch و guide pin

Tissue Punch

Tissue Punch

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-554

● Oral fixtures are built on the working model

Fixture lab analog

Fixture lab analog

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-555

● Lab Screw : Use for laboratory work instead of abutment screw.

Laboratory screw

Laboratory screw

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-557

● Pick-up type for taking an impression using a customized tray

● Impression coping designed with Hole-in-one ; no need for resin fixation

● Asymmetrical structure minimizing contact interference

● Long and short types enhance convenience

Pick-up impression coping

Pick-up impression coping

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-558

● Transfer type for taking an impression using a ready-made tray. Long and short types enhance convenience. Triangular arc design improves markability following impression. The hex type is designed as a two-piece, and the non-hex type, as a one-piece

Transfer impression coping

Transfer impression coping

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-188

● Packing Unit : Red Extended Replacement Male (4ea)

● retention Force : about 6N

● 20°~40°divergence (between two implants)

Locator Extended Replacment Male

Locator Extended Replacment Male

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-189

● For Abutment level impression

● Packing Unit : Locator Impression Coping (4ea)

● Used in taking impressions after attaching locator abutment

Locator Imperssion Coping

Locator Imperssion Coping

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-191

● Achieves locator abutment on the model

● Packing unit : 4ea

Locator Lab Analog

Locator Lab Analog

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-224

● Use for making combination-retained prosthesis using convertible abutments.

● Use a 1.2 hex driver

● Packing unit : Cylinder + EbonyGold screw

● Tightening torque : 20 Ncm

TS Convertible Combination Cylinder

TS Convertible Combination Cylinder

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-240

● Make aesthetic oral abutments on the working model

TS Convertible Lab Analog

TS Convertible Lab Analog

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-242

● Use for the protection of Convertible abutments in the oral cavity and to minimize the patients discomfort

● Use a 1.2 hex driver

TS Convertible Protect Cap

TS Convertible Protect Cap

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-243

● For polishing upon prosthetic casting, use to avoid damaging the cylinder joint

TS Convertible Polishing Protector

TS Convertible Polishing Protector

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-244

● Use for the selection of specifications such as A- or B-type angled abutments, diameter, and G/H in the oral cavity or on a working model

Angled Abutment Selector

Angled Abutment Selector

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-265

● 2stage procedure

● Torque application : 5-8Ncm

● Cover cap driver placement

Height

Height

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-266

● After taking the impression press the protect cap on until the prosthesis is completed. In cases when a temporary prosthesis is necessary it is convenient to customize the protect cap to make a temporary prosthesis

AzmP-268

● Packing Unit : Blue Replacement Male (4ea)

● retention Force : about 6N

● 0°~20°divergence (between two implants)

Locator Replacement Male

Locator Replacement Male

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-269

● Use to make temporary prosthesis (material: Ti Gr-3)

● Easy to customize ; designed to minimize indication constraints

● Use a 1.2 hex driver

TS Convertible Plastic Cylinder

TS Convertible Plastic Cylinder

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-556

● Use for taking a bite registration at Fixture level impression

● Use for taking a bite registration after final impression

● Use a 1.2 Hex driver

Bite index

Bite index

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-746
 • For closed tray impressions
 • Triangular arc enabling precise placement
 • Use a 1.2 hex driver (torque manually)
 • Packing unit

SS transfer impression coping

SS transfer impression coping

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-747
 • A lab analog for fixture level impression
 • Select an appropriate fixture platform; ∅4.8 or ∅6.0

SS Fixture Lab Analog

SS Fixture Lab Analog

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

یونیت دندانپزشکی

AzmP-288 یونیت صندلی شرکت اوستم یکی از مدرنترین و پیشرفته ترین دستگاههای حال حاضر در دنیاست . زیبایی وطراحی منحصر بفرد ، تکنولوژی روز دنیا و آپشن های گوناگون آن در کنار قیمت مناسب دستگاه از اصلی ترین مزیتهای آن است.

یونیت دندانپزشکی ( Full Option )

K3 dental unit chair

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-730
 1. طراحی کاملا ارگونومیک
 2. نشیمن ساده و راحت
 3. چرخ های روان و ظریف
 4. Back Rest بسیار راحت
 5. دارای رنگ بندی زیبا و متنوع

صندلی دندانپزشک Dr

D.Stool

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-731

صندلی دندانپزشک AS

Asistant Stool

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

تصویر برداری

AzmP-725
 1. طیف تشخیص گسترده FOV
 2. عملکردو اسکن آسان
 3. تصویر واضح
 4. دارای تشخیص منطقه اسکن

دستگاه رادیولوژی CBCT

T1

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-726
 1. روش مستقیم تشخیص توسط اشعه ایکس
 2. با قابلیت انتخاب عکس مورد نظر توسط کاربر
 3. راحت در استفاده و عکسبرداری
 4. سنسور تشخیص مستقیم با تصویر واضح

دستگاه رادیولوژی OPG

P2

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-727
 1. راهنمای قرارگیری عکس به صورت راحت با چراغ LED
 2. چراخ راهنما
 3. تنظیم عکس آرام و راحت

دستگاه رادیولوژی تک دندان

R1

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

تجهیزات کوچک مطب

AzmP-733

ست AIR MOTOR +CONTRA ANGLE + STRAIGHT ANGLE

FX205

کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

AzmP-719
 1. یک درایور برای همه کار از اسکروهای اورتودونتیک تا پروتزی
 2. پیشگیری از شکستگی اسکرو
 3. سرعت قابل تنظیم
 4. ساپورت تمام اسکروهای پروتزی در یک حرکت
 5. ترک دقیق و قوی
 6. دوبرابر سرعت عمل دستی
 7. باتکنولوژی آلمانی
 8. قابلیت ریورس با یک بار لمس
 9. کاهش شکستگی

ای درایور

E Driver

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-720
 1. سازگار با تمام هندپیس های کم سرعت
 2. بستن اباتمنت اسکرو
 3. قابل اتصال به تمام هندپیس ها
 4. با وزن سبک و احساس راحتی هنگام کاربرد
 5. با هندپیس های به صرفه و ارزان
 6. اتصال کاور اسکرو
 7. ترک ثابت

ترک درایور

Torque Handle

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-721
 1. تنظیم فشار اتوماتیک توسط سنسور
 2. توقف تزریق در صورت بالا رفتن میزان فشار بر روی سوزن
 3. راحتی عملکرد با یکبار لمس
 4. تزریق آسان با فشار یک دکمه
 5. قلمی بدون سیم و راحت
 6. به راحتی مثل یک خودکار قابل استفاده است,/li>
 7. وزن سبک 150 گرم به همراه باتری

تزریق بدون درد

SloeJec

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-722
 1. کاوشگر مناسب برای یافتن منطقه دقیق ایمپلنت
 2. کاهش زمان Healing با حداقل برش
 3. یافتن دقیق ایمپلنت قرار گرفته شده
 4. سنسور عملکرد فوق العاده
 5. شامل 10 ست سنسور
 6. طراحی ارگونومیک هندپیس

ایمپلنت فایندر

Implant Findder

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-723
 1. اتوفوکوس
 2. دکمه عکس برداری دو طرفه
 3. راحتی در تجهیز
 4. طراحی قسمت فوقانی دستگاه

دوربین داخل دهانی

Snap

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-728
 1. اثر سفید بخشی فوق العاده با بکار گیری اکتیواتور خاص و نور شدید
 2. اثر بخشی زیاد با درد کمتر دندان ها
 3. سیستم سفیدکنندگی که با تمام کلاس ها قابل استفاده می باشد.

دستگاه بلیچ

Beau Tis15

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-729
 1. حفظ اثر سفیدی دندان بعد از درمان
 2. سفید کردن دندان های رنگ رفته طی درمان ارتودنسی
 3. اثر سفیدی فوق العاده
 4. سفید کردن مطمئن برای بیماران حساس
 5. کاربرد عالی
 6. استفاده آسان از مقادیر به صورت کنترل شده

دستگاه و مواد سفیدکننده دندان

Beautis White

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

AzmP-732

توربین

S.MAX & Cobling

کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد